Wierden, 1994. Negen jaar ben ik en zit in groep 5. Met rekenen blijf ik achter in vergelijking met andere leerlingen. Hoe komt dat? Om dat te achterhalen volgt een test door het Onderwijs Advies Centrum. Het resultaat: volgens de test heb ik niet de capaciteiten om door te gaan op het reguliere basisonderwijs. Mijn ouders en de school zijn het daar niet mee eens. Dus dat advies is aan de kant geschoven.

Wiskundedeuk
Op mijn veertiende ga ik naar het voortgezet onderwijs. Een mooie tijd met gezellige klasgenoten, leuke vakken en schoolreizen. Wiskunde blijft echter lastig: hoe vaak het ook wordt uitgelegd, duidelijk wordt het niet. En als ik het wel snap, ben ik het de volgende dag alweer vergeten. Dus weer een test, ditmaal om vast te stellen of dyscalculie de oorzaak is. Het antwoord is ja. En nog belangrijker: de rekenproblemen worden niet veroorzaakt door een gebrek aan intelligentie. Volgens de leraar wiskunde heb ik gewoon een wiskundedeuk in plaats van een wiskundeknobbel.

De dyscalculieverklaring

Het VMBO-T heb ik succesvol afgerond. Daar ben ik nog steeds heel trots op, want ik heb het tegendeel bewezen. Het meisje waarvan in groep 5 is gezegd dat ze niet de capaciteiten heeft voor het reguliere onderwijs, heeft het VMBO-T diploma gehaald.

Op naar het MBO waar ik eerst voor SPW en later Toerisme kies. Gaandeweg krijg ik het gevoel dat dit toch niet bij mij past. Opnieuw een advies: misschien is havo op het volwassenenonderwijs een goed idee. Uiteindelijk kom ik terecht op het ROC van Twente in Almelo. Een prima keus: uiteindelijk slaag ik met een negen, zeven achten, drie zevens, twee zessen en een vijf voor wiskunde. Daarna nog een stap verder: het vwo. Bij de lessen wiskunde hoeft er niet meer op mij gerekend te worden, de overige vakken heb ik allemaal gehaald.

Gulden middenweg
Met een colloquium doctum ben ik toegelaten tot de Rijksuniversiteit Groningen voor de studies Spaans en daarna Geschiedenis. Een zwevende student ben ik wel te noemen. Deze studies heb ik vanwege een te hoog tempo niet afgemaakt, maar heb wel de minors Engels en Geschiedenis met goed gevolg afgesloten. Journalistiek blijkt de gulden middenweg te zijn: zaken onderzoeken, dossiers bestuderen, verhalen vertellen en mensen interviewen om zo een goed stuk te schrijven. In februari 2015 ben ik afgestudeerd aan deze hbo-opleiding. En dat terwijl ik niet de capaciteiten zou hebben voor regulier onderwijs.

Het kan wel!
Dus: zeg niet tegen mij dat iets niet kan. Als je het wilt, kan alles. Als iemand ooit tegen jou heeft gezegd dat iets niet kan, leg je daar dan niet bij neer. Dat hebben mijn ouders en ik ook niet gedaan. Kom erachter wat je wilt, ga ervoor en laat je door niemand tegenhouden.

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *