Vanuit het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is de opdracht gegeven om in samenwerking met het Lectoraat Media & Civil Society van Hogeschool Windesheim de regionale media onder de loep te nemen. Doelstelling is om na te gaan wat de kwaliteit van de lokale en regionale berichtgeving is. Hierbij staat de volgende vraag centraal: in hoeverre levert de berichtgeving van lokale en regionale media in Nederland een bijdrage aan de publieke oordeelsvorming over lokaal beleid?

In 2013 verscheen het rapport Nieuws in de Regio van onderzoekers van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Samen met eerdergenoemd lectoraat en studenten van de opleiding Journalistiek werd (opnieuw) een onderzoek gestart. In maart 2014 werd de berichtgeving voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen onderzocht. In september 2014 is een aanvullend onderzoek gedaan naar de kwantiteit en de kwaliteit van de berichtgeving (zowel online als offline) in een reguliere periode.

Mijn bijdrage hieraan bestaat uit een kwantitatieve inhoudsanalyse van de media in Almere en Noordoostpolder, samen met twee medestudenten. Hiermee heb ik bijgedragen aan de overkoepelende dataverzameling. Door middel van mijn deelonderzoek heb ik een bijdrage geleverd aan het antwoord op de centrale hoofdvraag.

De gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats in maart 2014. Voor en op de dag van de verkiezingen worden de lokale politici goed gevolgd en zoeken de politici zelf ook vaker de media op. In die periode worden de burgers goed op de hoogte gehouden door de media over wat er speelt op het politieke toneel in hun gemeente. Na de gemeentelijke verkiezingen verdwijnen lokale politici weer grotendeels uit het regionale en lokale mediacircus. In een democratie is het van belang dat burgers altijd op de hoogte zijn van het beleid in hun gemeente, zowel voor als na de verkiezingen. In de praktijk blijkt dit tegen te vallen. Het onderzoek van de Commissie Brinkman laat dit ook zien: in de regio zijn er minder media voorhanden die de rol van waakhond van de democratie op zich kunnen nemen. Uit het onderzoek Meer lokaal nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws blijkt dat in 2012 een gemeente gemiddeld 28,7 nieuwsmedia heeft. Per gemeente bestaat het printaanbod uit één regionaal dagblad, (gemiddeld 1.2 per gemeente) en ruim vier gratis huis-aan-huisbladen die ten minste één keer per week verschijnen.[1] Er zijn dus genoeg media beschikbaar die de rol van de waakhond op zich kunnen nemen. Maar doen ze dat ook? En hoe goed doen ze dat?

Mijn interesse voor dit onderwerp is voortgekomen uit de constatering dat het na de gemeenteraadsverkiezingen in mijn eigen woonplaats flink wat rustiger is op het gebied van politieke berichten in de media. Voor een (aankomend) journalist is het van belang dat je weet wat er speelt in de journalistieke wereld, zowel landelijk als regionaal. Het kunnen reflecteren op de maatschappelijke rol van de journalistiek is de eerste competentie in het Beroeps- en Opleidingsprofiel. Met dit onderzoek heb ik meer inzicht gekregen in de regionale journalistiek.

[1] Bakker, P. e.a. ‘Meer nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws. Inventarisatie van lokaal georiënteerde nieuwsmedia in Nederland in 2012’. In: Kik, Q. e.a. Nieuwsvoorziening in de regio. Diemen: AMB. p.9.

Het hele onderzoeksverslag staat hier. Linken naar dit verslag met vermelding van de bron is toegestaan.

Nu meer dan ooit
Dit is in 2017 nog steeds actueel. Het is de taak van journalisten om de waakhondfunctie uit te voeren, zowel tijdens als na de verkiezingstijd. De regionale journalistiek staat in toenemende mate onder druk door verdwijnende krantentitels, minder actieve journalisten in de regio’s en kleinere redacties, zo staat te lezen op Villamedia. Hierdoor komt de waakhondfunctie in gevaar. Deze waakhondfunctie is juist nu, in tijden waarin nepnieuws regelmatig voorkomt, heel belangrijk.

 

 

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *